ลังรถไฟมหาสนุก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789748389998
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2551
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เกริกกิจ เพิ่มเสนีย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ญาณินี จิตเสรี
บรรณาธิการ: 
รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์, ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
อรอนงค์ บุญเพ็ง
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ลังรถไฟมหาสนุก หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปื รูปแบบรูปเล่ม ต้องการสื่อถึงกิจกรรมฝึกความจำ จึงใช้เทคนิคการเดินเรื่องในตอนต้น และตอนท้ายมีการทดสอบความจำด้วยการไดคัทภาพต่าง ๆ แล้วนำภาพไดคัทนั้นมาเสียบประกอบในหนังสือตามเนื้อเรื่องที่กำหนด เด็ก ๆ สามารถสลับตำแหน้งได้ เป็นวิธีที่ช่วยสื่อสารให้เด็กได้เข้าใจง่ายขึ้นและสร้างความสนุกมากยิ่งขึ้น