เยิรเงาสลัว (ฉบับปกแข็ง)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-03-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 cm x 17.1 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เยิรเงาสลัว เป็นหนังสือคลาสสิกของโลกตะวันออกอีกเล่มที่กล่าวถึงสุนทรียศาสตร์อันละเอียดอ่อน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับแสงและเงาในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยดั้งเดิม ภาพประกอบภายในจึงถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อสื่อถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่หนังสือเล่มนี้ต้องการนำเสนอ การจัดวางตัวอักษรมีพื้นที่ว่างเพื่อความสะอาดและสบายตา โดยเลือกใช้กระดาษ Ivory คุณภาพดึที่มีสีใกล้เคียงกับกระดาษทำมือสมัยก่อน