หมุนติ้วคาถาวิเศษ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789748389912
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2551
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เกริกกิจ เพิ่มเสนีย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ลำพู แสงลภ
บรรณาธิการ: 
อรอนงค์ บุญเพ็ง
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หมุนติ้ว คาถาวิเศษ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปื รูปแบบรูปเล่ม ต้องการสื่อถึงกิจกรรมภาพหมุน จึงใช้เทคนิคการทำภาพตัวละครในเรื่องมาทำไดคัทแล้วประกอบลูกเล่นเพื่อเสียบในหนังสือให้ภาพสามารถหมุนได้ นอกจากนั้นผู้ปกครอง ยังสามารถแกะออกมาสลับตำแหน่ง เพื่อสลับโจทย์ให้ยากขึ้นและใช้ทดสอบเด็ก ๆ ได้หลายครั้ง ไม่ซ้ำแบบ เป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสนุกมากยิ่งขึ้น