capital O

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163270610
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
17 x 24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
อะบุ๊ก
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
บรรณาธิการ: 
ภูมิชาย บุญสินสุข
บรรณาธิการบริหาร : 
ภูมิชาย บุญสินสุข
โรงพิมพ์: 
บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานวาดและงานออกแบบต่างๆ ของ โอ ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ ที่เรียงลับตับตามตัวอักษรของชื่อผลงานเหมือนหนังสือ ABC book เราเลยเลือกตัวอักษร 'O' ซึ่งเป็นตัวอักษรแทนธีมของหนังสือและชื่อของผู้วาดมาไว้บนปก โดยเป็นตัว O ที่มีสัญลักษณ์แทนความเป็น โอ ธีรวัฒน์ อยู่ในนั้นด้วย

Comments

fluency

โอว