คนกับโลก A Life and the World

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-0542-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2553
ขนาดรูปเล่ม : 
13.1x18.5 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
กิตติวรรณ เทิงวิเศษ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปกตัวอักษรคนและโลกผสมผสานกันและมีลักษณะคล้ายแผนทีเพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวของการเดินทาง รูปแบบด้านในออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับ timeline โดยเรียงเนื้อหาสลับกันระหว่างชีวิตคน และสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไปตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปี ชื่อบทด้านข้างของแต่ละบทออกแบบให้เป็นเส้น ถ้าflip ดูจะเห็นว่ามันเคลือนที่ไปตามเวลาที่เปลี่ยนไป

Comments

เท่ซะไม่มี