รัฐ-ธรรม-นัว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1431-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3x21.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
เศรษฐพงศ์ โพวาทอง
บรรณาธิการ: 
โมน สวัสดิ์ศรี
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกออกแบบให้องค์ประกอบต่างๆ ผสานเป็นเรื่องเดียวกันและส่งเสริมภาพประกอบ ให้ดูแล้วรู้สึกว่ามีความ นัว เยอะและยุ่งเหยิง สะเปะสะปะ element ของ graphic บางส่วนกินพื้นที่มาที่สันและปกหลัง

Comments

กระเด็น