อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
974-8211-51-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2543
ขนาดรูปเล่ม : 
5 1/4 x 8 1/2 นิ้ว (13.3 x 21.6 เซนติเมตร)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วันทนี เจริญวานิช
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
รุ่งโรจน์ จุกมงคล
บรรณาธิการบริหาร : 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์กรุงเทพ
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือคู่มือเพื่อให้คนรักและชื่นชมธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่แค่ความสวยงามของทิวทัศน์ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตมากมายที่หลากหลาย การออกแบบรูปเล่มใช้ภาพดอกไม้ ต้นไม้ นก ผีเสื้อ สัตว์นานาชนิด มานำเสนอโดยการไดคัท เน้นลักษณะให้เด่นออกจากฉาก ผสมผสานกับภาพวาดและภาพถ่ายที่แสดงสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งนั้นอาศัยอยู่ จัดวางคู่ไปกับเนื้อหาที่พาผู้อ่านเดินทางไปตามแผนที่ การออกแบบช่วยให้องค์ประกอบที่ซับซ้อนในเล่มผสมผสานเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความรู้สึกอยากนำหนังสือไปใช้ค้นหาในสถานที่จริง