การศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัดพระพายหลวง วัดเชตุพน สุโขทัย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-7385-51-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2553
ขนาดรูปเล่ม : 
7 x 9 นิ้ว (17.8 x 23 เซนติเมตร)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
เจียมจิตร ความสุข
นักวาดภาพประกอบปก : 
เจษฎา สุภาศรี (ภาพประกอบกราฟิก)
บรรณาธิการ: 
วรินวิตตา ดารามาตร์
บรรณาธิการบริหาร : 
อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
โรงพิมพ์: 
ด่านสุทธาการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เป็นการนำเสนอโดยให้สาระ “งานวิจัย” เป็นสิ่งสำคัญจึงใช้การพับหน้าต่อเนื่องแสดงแบบสถาปัตย์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างสมบูรณ์ ใช้สีแดง(สีที่ 2) ให้เห็นงานเขียนแบบและคำอธิบายแยกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งเป็นสีที่สอดคล้องกับความเป็นไทยอย่างไม่ขัดเขิน