ต้วมเตี้ยม ติ๊ดชึ่ง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169000518
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2552
ขนาดรูปเล่ม : 
6 x 12 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาส แอท คิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ฉัตรสุดา ประเสริฐสุข
นักวาดภาพประกอบปก : 
เกริกกิจ เพิ่มเสนีย์
บรรณาธิการ: 
บัญญัติ พันสุรีย์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท ทอยเวิลด์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือหุ่มมือลอยน้ำ ต้วมเตี้ยม ติ๊ดชึ่ง เหมาะสำหรับเด็ก 0-3 ปื รูปเล่มไดคัทออกมาเป็นรูปตัวเต่าซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง ช่วยสร้างความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากเนื้อเรื่องสนุกสนาน ยังสามารถนำมาสวมเป็นหุ่นมือเล่นในน้ำเล่าประกอบเรื่องได้ ใช้วัสดุที่ปลอดภัยกับเด็ก