คู่มือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
974-484-102-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2547
ขนาดรูปเล่ม : 
4.80 x 8.75 นิ้ว (12.3 x 22.3เซนติเมตร)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วันทนี เจริญวานิช
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
สุดารา สุจฉายา
บรรณาธิการบริหาร : 
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์กรุงเทพ
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเป็น “คู่มือนำชม” จึงจัดระบบการเข้าถึง “ข้อมูลเชิงภาพ” ด้วยการแบ่งพื้นที่ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็น 10 พื้นที่ โดยใช้สีที่ต่างกันแต่ละพื้นที่ ใช้ “ภาพวาดผังของพื้นที่” อย่างเห็นจริงและคำอธิบายอย่างสั้นได้ใจความ เมื่อนำหนังสือไปใช้ในพื้นที่จริง “ข้อมูลภาพและกราฟิก”ที่เห็นด้วยตา และเมื่ออ่าน “ข้อมูลข้อเขียน” ประกอบพร้อมไปด้วย จะให้ความรู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบ