alive | align | a line

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
974-93791-2-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2549
ขนาดรูปเล่ม : 
กว้าง 14 ซม. สูง 14 ซม. หนา 1.7 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
a book
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
PRACTICAL Design Studio Co., Ltd.

บรรณาธิการ: 
สันติ ลอรัชวี (Santi Lawrachawee)

บรรณาธิการบริหาร : 
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ a book
เครดิตอื่นๆ: 
Graphic Designer : ปริวัฒน์ อนันตชินะ (Pariwat A-nantachina)
Photographer : กนกนุช ศิลปวิศวกุล (Kanoknuch Sillapawisawakul), ปริวัฒน์ อนันตชินะ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือภาพถ่ายที่รวบรวมภาพถ่ายในชีวิตประจำวันที่มีเส้นเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในภาพ
ซึ่งมีแนวความคิดจากการออกแบบหนังสือภาพถ่ายที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกที่มีเส้นบรรทัด
หากแต่เชิญชวนให้ผู้อ่านสามารถบันทึกเรื่องราวลงไปตามแนวเส้นที่อยู่ในภาพได้

Comments

เก๋