วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน (Revised Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-11-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
12 cm x 17.8 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
วิชาสุดท้ายฯ ถือเป็นหนังสือคลาสสิกของสำนักพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาต่อเนื่องยาวนาน ในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ เราได้แรงบันดาลใจจากหนังสือโบราณในห้องสมุด เมื่อเปิดแจ็กเก็ตออกจะพบบทเรียนชีวิตบทสั้นๆ ของปราชญ์ยุคโรมันโบราณ และเมื่อพลิกเปิดหน้าแรก จะมีกล่องข้อความเพื่อเขียนอวยพร เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญยอดนิยมที่มักมอบให้กับบัณฑิตจบใหม่ และเนื่องจากหนังสือมีความหนาถึง 512 หน้า เราจึงทำริบบิ้นที่คั่นสองเส้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน นอกจากนี้ ในส่วนของหน้าเปิดบท จะมีข้อความสั้นๆ ที่เปรียบเสมือนบทเรียนชีวิตที่แต่ละท่านมอบให้ผู้อ่านอันเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้