หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ : สวนญี่ปุ่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7767-31-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
6.45 x 9 นิ้ว (16.2 x 23 เซนติเมตร)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
จิรายุ พงส์วรุตม์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จำนงค์ ศรีนวล
บรรณาธิการบริหาร : 
จำนงค์ ศรีนวล
โรงพิมพ์: 
บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สารคดีภาพ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
สำหรับคนญี่ปุ่น การเห็นแบบไม่เต็มตาแต่ถูกปกปิดเอาไว้บางส่วนนั้น “งาม” กว่าการเห็นทั้งหมด เพราะความงามในจินตาการย่อมงามกว่าของจริงมาก ปกหนังสือเล่มนี้กระตุ้นให้ผู้อ่านเติมเต็มส่วนที่เหลือด้วยตัวเอง เพื่อให้แต่ละปกเป็นปกในจินตนาการส่วนตัวของผู้อ่าน

Comments

เซน