ออกไปข้างใน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) 


ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-0894-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2555
ขนาดรูปเล่ม : 
กว้าง 12.9 ซม. สูง 18.2 ซม. หนา 1.1 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี (Santi Lawrachawee)
บรรณาธิการ: 
นิวัต พุทธประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
กิตติวรรณ เทิงวิเศษ
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน

เครดิตอื่นๆ: 
Graphic Designer : สันติ ลอรัชวี, กนกนุช ศิลปวิศวกุล
 Photographer : สันติ ลอรัชวี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือรวมเรื่องสั้นของ นฆ ปักษนาวิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ด พ.ศ. 2556 เป็นผลงานออกแบบที่สร้างสรรค์จากการตัดกระดาษที่นำเสนอถึงภาพที่สะท้อนความหมายและบรรยากาศที่ย้อนแย้งชวนคิดเหมือนกับชื่อหนังสือ การเปิดออกกระดาษแต่ละชั้นที่ชวนคิดถึงทิศทางของการมองว่าจะเป็นการเข้าไปหรือออกมา ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับการมองของแต่ละคน

Comments

originality, fluency

งง