ปัญญากรีก-โรมัน (Greco-Roman)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7982-09-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14 cm x 19.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
2559
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
บรรณาธิการบริหาร : 
จณัญญา เตรียมอนุรักษ์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปัญญากรีก-โรมัน พาผู้อ่านไปเรียนรู้ปัญญาจากสองอารยธรรมเก่าแก่ของโลก คือกรีกและโรมัน ซึ่งหลอมรวมเป็นต้นธารของยุคคลาสสิกในอารยธรรมตะวันตก งานออกแบบจึงมุ่งเน้นไปที่ความคลาสสิก ด้วยการเลือกต้นเสากรีกที่เป็นสัญลักษณ์ของยุคคลาสสิกมาเป็นหน้าเปิดในแต่ละบท รวมทั้งการเลือกใช้ภาพถ่ายเล่าเรื่องและสื่ออารมณ์มากกว่าจะเป็นการใช้เพื่อประกอบคำบรรยายของตัวอักษร ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับจังหวะการจัดวางภาพในแต่ละหน้าอย่างมาก ทั้งหมดนี้เพื่อให้ภาพรวมทั้งหมดนำพาผู้อ่านไปสู้แก่นของข้อความที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อออกมา เพื่อให้เห็นว่าอู่อารยธรรมของโลกสองแห่งนี้ปรับตัวเพื่อสร้างบ้าน สร้างเมือง และสร้างรากฐานด้วยปัญญาได้อย่างไรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย