ห้วงคำหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7079-34-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2554
ขนาดรูปเล่ม : 
กว้าง 12.6 ซม. สูง 18 ซม. หนา 1.1 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ a book
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สันติ ลอรัชวี (Santi Lawrachawee)
บรรณาธิการ: 
ภูมิชาย บุญสินสุข
บรรณาธิการบริหาร : 
วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
โรงพิมพ์: 
บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ a book

เครดิตอื่นๆ: 
Graphic Designer : สันติ ลอรัชวี
Photographer : สันติ ลอรัชวี
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือรวมเรื่องสั้นของ วิภว์ บูรพาเดชะ ที่มีวิธีการตั้งชื่อเรื่องสั้นในเล่มที่น่าสนใจ คือเป็นคำๆ เดียว ให้สอดคล้องกับชื่อหนังสือ แนวความคิดในการออกแบบปกและภาพประกอบจึงคิดถึงการนำเอาตัวอักษรมาใช้ในสถานะกลุ่มก้อนของวัตถุมากกว่าเหตุผลในการอ่าน นำเสนอผ่านการฉลุตัวอักษรภาษาไทยจากกระดาษ และนำมาจัดองค์ประกอบเพื่อนำใช้เป็นภาพประกอบที่สื่อไปยังชื่อของเรื่องสั้นแต่ละบท รวมถึงเป็นหน้าปกที่สะท้อนถึงชื่อหนังสืออีกด้วย

Comments

เริ่ด