ระหว่างทางกลับบ้าน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92464-0-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
127 x 180 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ บอนไซ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปิยพงศ์ ภูมิจิตร
นักวาดภาพประกอบปก : 
ดนัยพันธ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
บรรณาธิการ: 
ปิยพงศ์ ภูมิจิตร
โรงพิมพ์: 
หจก ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ บอนไซ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรื่องราวต่างๆในเล่มถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพประกอบ abstract ที่มาจากภาพถ่ายแลนด์สเคปหลายๆภาพของผู้เขียน (ธันยพร หงษ์ทอง) สื่อถึงบันทึกการเดินทางและการตั้งคำถามกับตัวเองที่เหมือนการเดินทางภายในของผู้เขียน ภาพประกอบที่ออกมาตั้งใจให้มองเห็นเป็นได้ทั้ง ภูเขา ทะเล หรือท้องฟ้าแล้วแต่การเลือกมอง ผู้ออกแบบเลือกใช้ภาพประกอบนี้ห่อหุ้มทั้งปกหน้า สันปกและปกหลัง โดยเลือกสีที่บ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของเนื้อหาในบทต่างๆภายในเล่มให้ผู้อ่านตีความได้เองตามอัธยาศัยทั้งก่อนและหลังการได้อ่านเนื้อหาในเล่มไปแล้ว

Comments

ฉีก