SMALL MEDIUM HOUSES 3

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-57-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
190 x 245 mm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปิยพงศ์ ภูมิจิตร
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปิยพงศ์ ภูมิจิตร
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing
ผู้จัดพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
SMALL MEDIUM HOUSES เป็นซีรีส์หนังสือที่รวบรวมงานออกแบบบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอยเล็กถึงกลาง ตั้งแต่งบประมาณจำกัดไปจนถึงงบประมาณสูง ส่วนมากหนังสือบ้านต่างๆในท้องตลาดมักจะใช้ภาพบ้านมาเป็นหน้าปก ผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ไอคอนกราฟิกเรียบง่ายมาแทนบ้านขนาดกลางและเล็กบนหน้าปก โดยเลือกคู่สีหลัก 2 สี แทนค่าของบ้านขนาดเล็กและขนาดกลาง และคู่สีนี้จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบทั้งในหน้าปกและเนื้อใน

Comments

shakeandbakestudio's picture

ระบบอัพโหลดกับการ save นี่แปลกๆนะครับ

เฉียบ