Sense

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-70-7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
24X35 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
นักวาดภาพประกอบปก : 
สรัล ตั้งตรงสิทธิ์
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing (Hong Kong)
ผู้จัดพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
เครดิตอื่นๆ: 
Idea&Design Direction: กฤษณะ ธนะธนิต แนวคิดการออกแบบปก: ยิ่งยศ จารุบุษปายน ปิติพงศ์ อมรวิรัตน์สกุล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Sense หนังสือรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิก 49 ในวาระครบรอบ 30 ปี ได้ออกแบบการจัดวางกราฟิกภายในรูปเล่มให้มีลักษณะเหลื่อมกริด ดูเหมือนไม่มีกริด ให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหว (Dinamic) สนุก เพื่อเข้าถึงได้กับคนรุ่นใหม่ และเพื่อเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพกับอัตลักษณ์องค์กรชิ้นใหม่ของสถาปนิก 49 โดยใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น การพับ การเคลือบพิเศษ การปรุ เพื่อเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกในสถาปัตยกรรมในแต่ละโปรเจ็ค มีการแบ่งแยกประเภทกระดาษที่ใช้ให้เหมาะสมเช่น ใช้กระดาษที่มีความมันวาวพิเศษในส่วนที่ต้องการความคมชัดของภาพ หน้าปกออกแบบให้ดูเรียบง่าย แต่ชัดเจนและสะดุดตาบนชั้นหนังสือทางด้านสถาปัตยกรรมด้วยกันเอง ตัวโลโก้บนปกใช้ฟอนต์อัตลักษณ์ของทางองค์กร แต่เล่นเทคนิคพิเศษให้ดูไม่ชัดเจน แต่ถูกขับเน้นด้วยเทคนิคการเคลือบ สื่อได้ถึงคอนเซ็บด้านอารมณ์ความรู้สึกที่บางครั้งสัมผัสไม่ได้ด้วยตา แต่ใช้ความรู้สึกของกายสัมผัส