ASA NEXT | ตัวตน คนไทย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-65-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
13x20 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิซชิ่ง
นักวาดภาพประกอบปก : 
Farmgroup
บรรณาธิการ: 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
Tiger Printing
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท ลายเส้น พับบลิซชิ่ง จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ASA NEXT | ตัวตน คนไทย คือหนังสือรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของนิทรรศการในงานสถาปนิกที่จัดขึ้นในปี 2015 หน้าปกออกแบบโดยใช้ภาพประกอบที่เป็น identity หลักของงานของงานที่ออกแบบโดย Farmgroup โดยเอามาจัดเรียงสลับกับตัวอักษร ASA NEXT ให้มีทิศทางการอ่าน zig zag จากบนลงล่างคล้ายวิธีการอ่านภาพในจิตกรรมฝาผนังไทย แต่ทำให้ดูเรียบง่ายและทันสมัยล้อไปกับ ไอเดียของภาพประกอบที่นำมาใช้ เนื้อหาด้านในแบ่งนิทรรศการออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ด้วยสีพื้นและสีของตัวอักษร