วัดร้างในบางกอก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740214915
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16 หน้ายกพิเศษ (14.3x21.4 cm.)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ. มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เศษซากที่บอกร่องรอยของสถานที่ตั้งวัดในอดีต