หลังสิ้นบัลลังก์มังกร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789470215745
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3 ซม. x 24 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
นุสรา สมบูรณ์รัตน์
Graphic Designer (Cover): 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
นักวาดภาพประกอบปก : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
บรรณาธิการ: 
นันท์ชนก คามชิตานนท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพบนปกเป็นรูปอนุเสาวรีย์จริง จากเหตุการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านไนประวัติศาสตร์จีน ที่ชาวแมนจูถูกชาวฮั่นตัดผมเปีย สีแดงที่ใช้สื่อถือความเป็นจีนและช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งรุนแรงก่อนยุคคอมมิวนิสต์