Sasi's Sketch Book PRAGUE CESKY KRUMLOV (28 days in Europe) , Book 1 (day 1-14)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7422-66-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
13.5 cm. x 21.5 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
FULLSTOP
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
FULLSTOP และ ศศิ วีระเศรษฐกุล
Graphic Designer: 
ศศิ วีระเศรษฐกุล
Graphic Designer (Cover): 
FULLSTOP
นักวาดภาพประกอบปก : 
ศศิ วีระเศรษฐกุล
บรรณาธิการ: 
FULLSTOP
บรรณาธิการบริหาร : 
สมคิด เปี่ยมปิยชาติ
โรงพิมพ์: 
Superpixel
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือภาพสเก็ตซ์สีน้ำท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก แจ็คเก็ต เน้นที่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน ส่วนปกในเป็นภาพคาเรกเตอร์แสดงตัวตนและความสนุกสนานของผู้เขียน