ประวัติศาสตร์ความลับ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-9313-81-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.5 x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ILLUMINATION EDITIONS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วชิรา รุธิรกนก
Graphic Designer: 
กิตติพล สรัคคานนท์
Graphic Designer (Cover): 
วชิรา รุธิรกนก, วันวิสาข์ แสงฤทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ILLUMINATION EDITIONS
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือวิชาการว่าด้วยทฤษฎีต่างๆ ของการเก็บงำความลับของรัฐในมิติทางการเมืองการปกครอง ตั้งแต่ยุคกรีกโรมันจนถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป ตลอดเนื้อหาทั้งเล่มผู้เขียนอ้างถึงวลีละติน ‘arcana imperii’ ที่มีนัยถึง ‘การปกปิดความลับทางการเมือง’ คำว่า arcanum มาจากคำละติน arca ที่แปลว่า ‘หีบหรือที่เก็บของ’ ส่วนคำ ‘arcanum’ มีนัยยะถึงการปิดล็อคไว้และการเข้าถึงไม่ได้ หรือเป็นเทคนิคของการไม่ให้แพร่งพรายข้อมูล จากคำสำคัญนี้เอง เราเลือกใช้กระดาษดำสำหรับปกนี้ โดยออกแบบชื่อเรื่องให้ใช้งานกลับด้าน และด้วยเทคนิคปั้มจม ผู้อ่านจะสามารถอ่านชื่อเรื่องได้เมื่อแกะสายคาดออก เปิดหนังสือ แล้วจึงจะพบชื่อเรื่องที่แท้จริงซ่อนตัวอยู่ที่หลังปก ขณะเดียวกันก็จัดวางทั้งหมดอยู่ในฟอร์มของ หีบ ปั้มฟอยล์สีทองแสดงสถานะที่เหนือกว่า มั่งคั่งกว่าของชนชั้นปกครอง