แผนที่สร้างชาติ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-9245-75-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ILLUMINATION EDITIONS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วชิรา รุธิรกนก
Graphic Designer: 
วชิรา รุธิรกนก, เปมิกา อ่องประกฤษ
Graphic Designer (Cover): 
วชิรา รุธิรกนก, เปมิกา อ่องประกฤษ
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
พิพัฒน์ พสุธารชาติ
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ILLUMINATION EDITIONS
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือวิชาการว่าด้วยการศึกษาการสร้างชาติผ่านการทำแผนที่ประเทศไทยในยุคสงครามเย็น ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงด้วยองค์ประกอบสำคัญสามอย่างที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำแผนที่ไปตลอดกาลคือ เทคโนโลยีการบิน กล้องถ่ายภาพระยะไกล และศาสตร์ของการอ่านแผนที่ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกองทัพสหรัฐ เราออกแบบปกจากโครงสร้างของไม้โปรสำหรับอ่านแผนที่ทางการทหารของกองทัพสหรัฐฯ วางองค์ประกอบทั้งสามลงไปบนปก โดนเน้นที่แผนที่ฉบับ L708 ที่เป็นหมุดหมายของการทำแผนที่สมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็สร้างแบบอักษรชื่อเรื่องขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากตัวอักษรของป้ายสโมสรพักตามอากาศในค่ายทหารที่เคยเห็นในสมัยก่อน รวมถึงจัดวางพยางค์ของชื่อเรื่องใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการตีความ