แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-3983-32-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
18 x 25.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วชิรา รุธิรกนก
Graphic Designer: 
วชิรา รุธิรกนก, วันวิสาข์ แสงฤทธิ์
Graphic Designer (Cover): 
วชิรา รุธิรกนก, วันวิสาข์ แสงฤทธิ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
Mathias Jenny
บรรณาธิการบริหาร : 
-
โรงพิมพ์: 
วนิดาการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครดิตอื่นๆ: 
-
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
‘แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ’ เป็นหนังสือวิชาการแปลที่ผู้เขียนให้นิยามความหมายของคำว่า ‘การแปล’ ไว้ว่าเป็นการเชื่อมความรู้ความเข้าใจระหว่างคนสองวัฒนธรรม เรามองว่าวิชาการแปลนั้นย่อมไม่สามารถหลุดพ้นไปจากเรื่องราวของ ตัวอักษร ได้ และ ตัวอักษร ก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมโดยตัวมันเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ปกเล่มนี้จึงได้ทดลองหาความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยการนำเอา ตัวอักษรในภาษาพม่า มาจัดวางให้เกิดความหมายใหม่ในบริบทของการอ่านตัวอักษรในภาษาไทย ตัวอักษรชื่อเรื่องที่เห็นบนปกเป็นตัวอักษรในภาษาพม่าทั้งหมด โดยไม่มีการตกแต่งหรือดัดแปลงใดๆ และด้วยวิธีการจัดเรียงใหม่นี่เอง ทำให้ค้นพบว่าเราสามารถ อ่าน ตัวอักษรภาษาพม่าเป็นภาษาไทยได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในขณะที่สี เขียว แดง เหลือง ที่นำมาใช้บนปกก็หยิบมาจากสีธงชาติของพม่าและเป็นชุดสีที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของชาวพม่า ส่วนลวดลายแพทเทิร์นจางๆ ที่ด้านหลังก็คือลวดลายพื้นฐานของผ้านุ่งของชาวพม่านั่นเอง