จุติ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978 616 7751 59 7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5 x 21 เซนติเมตร
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์จุติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
WAWO Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
วรวุฒิ ลี้วัฒนะ, วรุฒม์ ปันยารชุน
บรรณาธิการ: 
อุทิศ เหมะมูล
บรรณาธิการบริหาร : 
อุทิศ เหมะมูล
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์จุติ
เครดิตอื่นๆ: 
ศิลปกรรมภายในตัวเล่ม จัดเลย์เอาต์โดย ชัยพร สิทธิลาภโสภณ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จุติ เป็นนวนิยายที่ทั้งเล่าและเล่นเกี่ยวกับตำนาน อภินิหาร พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนผ่านทางความคิด และความทรงจำที่ถูกปรับแต่งและรื้อสร้าง โดยเล่าเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงเรื่องราวในอนาคต การออกแบบจึงใช้ลักษณะสมมาตรของจักรวาล ภาพเขียนโบราณ แผนที่ ที่บ่งแสดงบันทึกประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ของการกำเนิด โดยผ่านการตีความของผู้ออกแบบ

Comments

หวั่น