เกียวโตซ่อนกลิ่น (Kyoto Hidden Sense)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978 616 7751 47 4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2557
ขนาดรูปเล่ม : 
13.5 x 19.2 เซนติเมตร
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์จุติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
WAWO Studio
นักวาดภาพประกอบปก : 
วรวุฒิ ลี้วัฒนะ, วรุฒม์ ปันยารชุน
บรรณาธิการ: 
อุทิศ เหมะมูล
บรรณาธิการบริหาร : 
อุทิศ เหมะมูล
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์จุติ
เครดิตอื่นๆ: 
ศิลปกรรมภายในตัวเล่ม จัดเลย์เอาต์โดย ชัยพร สิทธิลาภโสภณ
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เกียวโตซ่อนกลิ่น เป็นเรื่องสั้น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) ถือกำเนิดจากโครงการศิลปะข้ามสาขา โดยเรื่องสั้นชิ้นนี้ได้ถูกนำไปตีความผ่านงานทัศนศิลป์จากศิลปินญี่ปุ่นรุ่นใหม่อีก 6 คน ผ่านการตีความในมุมมองแตกต่าง ในเรื่อง 'ความทรงจำในเมืองเกียวโต' ความทรงจำแต่ละส่วนเสี้ยวจึงถูกประกอบขึ้นเป็นภาพ ตัวรูปเล่มจัดวางการอ่านให้ตรงตามลักษณะการอ่านของแต่ละประเทศ หากเปิดจากขวาไปซ้าย จะได้อ่านเรื่องราวภาษาไทยกับอังกฤษสลับกัน หากเปิดจากซ้ายไปขวา (ด้านหลังเล่ม) จะได้อ่านฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น เรื่องสั้นเล่มนี้จึงมีปกหน้าทั้งสองด้าน อ่านได้จากทั้งสองทาง