ศาสนา: ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167885599
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
Graphic Designer: 
นักรบ มูลมานัส
Graphic Designer (Cover): 
นักรบ มูลมานัส
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จากเนื้อหาที่กล่าวถึงศาสนาและลัทธิหลากหลายในโลกนี้ ในเบื้องแรกผู้ออกแบบคิดว่าจะหยิบรูปรูปเคารพ ศาสดา หรือศาสนสถานมาใช้ แต่อาจจะดูไม่เหมาะสม ผู้ออกแบบจึงได้เลือกรูปของคนหลากหลายเชื้อชาติที่กำลังแสดงกิริยาบูชาสิ่งที่ตนนับถือมาใช้แทน องค์ประกอบผู้คนจากหลากวัฒนธรรมที่มารวมตัวกันจะใช้เป็นแนวทางของการออกแบบปกหนังสือเล่มต่อๆไปในซีรีย์นี้ด้วย