ประวัติศาสตร์หยาดฝน

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167885650
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openworlds
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ยุทธภูมิ ปันฟอง
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเล่าถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของฝน การออกแบบจึงใช้ลักษณะของเม็ดฝนมาจัดวางองค์ประกอบที่สื่อสารถึงการมองฝนในหลายรูปแบบ ใช้โทนสีที่ทำให้นึกถึงบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาและไหลย้อนกลับขึ้นไป ผ่านมุมมอง pattern จากงานจิตรกรรมเพื่อสื่อถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา