ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215738
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
Graphic Designer (Cover): 
ประภาพร ประเสริฐโสภา
บรรณาธิการ: 
ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื้อหาเล่มนี้ นำเสนอวิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลของรัชกาลที่ 4 ซึ่งรับเอาองค์ความรู้สมัยใหม่จากตะวันตก ออกแบบโดยใช้กราฟฟิกบานหน้าต่างรูปแบบศิลปะตะวันตกในสมัยนั้น เป็นบานเปิดเห็นแสงสีส้ม สื่อถึงแสงสว่างแห่งการตื่นรู้ ยอมรับองค์ความรู้จากตะวันตก ใช้แบคกราวน์สีดำแทนความงมงาย ปิดหูปิดตา เพื่อขับบานหน้าต่างและแสงสีส้มให้เด่นชัด เพิ่มเทคนิคงานพิมพ์ด้วยการใช้ปีกปกเพื่อสื่อถึงการปิดเปิดรับอะไรใหม่ๆ เข้ามา กรอบหน้าต่างใช้สีที่ไม่เด่นจากพื้นหลังมากแต่ใช้สปอต ยูวีทำให้วาวขึ้น