ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740216230
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
16.3x24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
ณัฐชญาภรณ์ บุญมี
Graphic Designer (Cover): 
ณัฐชญาภรณ์ บุญมี
นักวาดภาพประกอบปก : 
ณัฐชญาภรณ์ บุญมี
บรรณาธิการ: 
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ อยากได้อะไรที่สื่อถึงความเป็นจีน แนวคิดเล่มจึงได้จากซองอั่งเปา ที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมให้กันในเทศกาลของจีนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นซองสีแดงและปั๊มทอง จึงนำเทคนิคปั๊มทองมาใช้กับหนังสือด้วย นอกจากนี้ยังตั้งใจให้ผู้รับรู้สึกเหมือนได้รับซองอั่งเปา ส่วนชื่อหนังสือ ประกอบมาจากโครงสร้างศาลเจ้าจีน มีกลิ่นอายของศาลเจ้า ควันธูป เครื่องราง มาจัดองค์ประกอบเข้ากับป้ายศาลเจ้า ทำเป็นลายเส้นกราฟิค ลดทอนองค์ประกอบต่างๆ ลงให้ดูน่าสนใจทันสมัยมากขึ้น