Colorless เงาในเมืองเหงา

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786164455320
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
21*21cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
10 มิลลิเมตร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มุนินทร์ สายประสาท
Graphic Designer: 
ทศพล กล่อมเกลา
Graphic Designer (Cover): 
ทศพล กล่อมเกลา
นักวาดภาพประกอบปก : 
ทศพล กล่อมเกลา
บรรณาธิการ: 
มุนินทร์ สายประสาท
บรรณาธิการบริหาร : 
ฐิตภัทร คชรัตน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Jacket Cover เป็นภาพท้องฟ้า สายรุ้งและหญิงสาว ให้ความรู้สึกเหงา โดดเดียวพร้อมกับมีความหวังตามโทนของเนื้อหาหลักในหนังสือ ออกแบบให้มีกลิ่นอายของโปสเตอร์ภาพยนตร์ ปกในเป็นความหม่นของการใช้ชีวิตของตัวละครในวันฝนพรำเปรียบเหมือนปัญหาก่อนที่จะมีการคลี่คลาย