ONE MILLION | ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167982250
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.3 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
Graphic Designer (Cover): 
สันติ ลอรัชวี
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ด้วยเนื้อหาของหนังสือที่ชักชวนให้ผู้อ่านคิดถึงความเชื่อมโยงอันสลับซับซ้อนของชีวิตและจักวาลรายรอบ การออกแบบรูปเล่มจึงมีการแบ่งจังหวะการอ่านและการวางภาพประกอบที่เอื้อต่อการคิด โดยลดทอนไปสู่ความเรียบง่ายทั้งในส่วนของการจัดวางตัวอักษรและภาพประกอบ มีการออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อวางคำคมต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านได้หยุดคิดและผ่อนลมหายใจ