เยิรเงาสลัว (White Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167982243
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.3 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
"ถ้าแสงมีอยู่น้อยเราก็ยอมรับว่ามีอยู่น้อย เราจะปล่อยตัวเราให้ซึมซาบในความมืด และ ณ ที่นั้น เราก็พบความงามตามแบบอย่างของมัน" – จุนอิชิโร ทานิซากิ ความงามของเงาสลัวถูกตีความใหม่อีกครั้งผ่านภาพพิมพ์ของ Kawase Hasui แมกไม้ต่างๆ ถูกลดทอนให้เหลือแต่เพียงเงามืด เพื่อขับให้แสงสลัวของดวงจันทร์ฉายเด่นชัด บนกระดาษที่ให้สัมผัสนุ่มนวลและแผ่วเบาแบบตะวันออก เพื่อเปิดประสาทสัมผัสในการรับรู้ที่มากไปกว่าแค่การมองเห็น การจัดวางเนื้อหาอยู่บนความนิ่งและความน้อย เพื่อให้ภาพของแสงและเงาเป็นตัวเล่าเรื่องและสื่อความรู้สึกทั้งหมด