ชุดวรรณกรรมอมตะของโลก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
3900010017319
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7 × 18.4
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
Graphic Designer: 
พิมพ์ศศิธร ออสติ
Graphic Designer (Cover): 
พิมพ์ศศิธร ออสติ
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิมพ์ศศิธร ออสติ
บรรณาธิการ: 
วริษฐา ศรีธัญรัตน์
บรรณาธิการบริหาร : 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
ทริปเปิ้ล กรุ๊ป
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
MARK TWAIN JOHANNA SPYRI L.M. ALCOTT EDGAR ALLAN POE และ R.L. STEVENSON เขียน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ทั้ง 5 เล่ม มีแนวคิดเดียวกันคือโดยรวมแล้ว เนื่องจากเป็นวรรณกรรมเยาวชน อยากจะทำให้ปกมีความน่ารัก ดูง่าย สบายตา ไม่ซับซ้อน แต่กระตุ้นความสงสัยว่าเนื้อหาข้างในจะเป็นอย่างไร โดยใช้ภาพวาดที่มาจากเนื้อหาข้า่งในเล่มมาเป็นตัวบอกใบ้ให้มีความน่าสนใจของเยาวชนและผู้อ่านให้เข้าถึงหนังสือ และอยากอ่านหนังสือมากขึ้น