ซัม (SUM) : สี่สิบเรื่องเล่าหลังความตาย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786169241201
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
12.7x18.4 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ไจไจบุ๊คส์ (Chaichai Books)
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
มานิตา ส่งเสริม
บรรณาธิการ: 
เวีย สุขสันตินันท์
บรรณาธิการบริหาร : 
ธนาคาร จันทิมา
โรงพิมพ์: 
หจก.ภาพพิมพ์
เครดิตอื่นๆ: 
มานิตา ส่งเสริม ออกแบบปกและรูปเล่ม
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
การออกแบบปกหนังสือ sum เริ่มต้นจากการไม่อยากให้รูปเด่นชัดจนชี้นำความคิดคนอ่าน จึงเลือกใช้ทิศทางของ minimal เพื่อดึงภาพลักษณ์หนังสือ ผ่านการจัดวางรูปทรงเรขาคณิตที่ตรงไปตรงมา แต่ถูกตัดออกหรือเฉือนทิ้ง องค์ประกอบกระจัดกระจาย พลัดพรายเหมือนเรื่องเล่าชีวิตหลังความตายที่ผู้เขียนจินตนาการถึงความเป็นไปได้สี่สิบรูปแบบในหนังสือเล่มนี้ การจัดวางบนพื้นหลังที่สะอาดเรียบร้อย ไม่เรียกร้องแต่เร้าความสงสัยเมื่อแรกเห็น คล้ายที่ผู้เขียนกระตุกคนอ่านให้ฉุกคิดถึงความหมายชีวิตของตนอีกครั้ง

Comments

Chaichai Books's picture

:)

originality, elaboration, fluency

less is more