ม่านชีวิต

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160438068
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 X 21 X 1.3
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
Graphic Designer: 
พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ
Graphic Designer (Cover): 
พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ
บรรณาธิการ: 
ปิยมาภรณ์ ศิริวงศ์พานิช
บรรณาธิการบริหาร : 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
ส.พิจิตรการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ธนายุทธ ลีห์ขจร เขียน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ใช้ภาพลายเส้นที่ถูกตัดทอน สื่อถึงชื่อเรื่องที่เปรียบเปรยมาจากเนื้อเรื่อง ลายเส้นที่แยกออกจากกัน เป็นเหมื่อนม่านของคนๆหนึ่ง เมื่อม่านนี้ปิดลงชีวิตของคนๆนั้นก็จบลงไปพร้อมๆกัน