ตูมตามเพื่อนรัก

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786160439638
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
24.5 X 24.4 X 0.3
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กฤษดา เส่งสงค์
Graphic Designer: 
ชมพูนุท เหลืองอังกูร (พี่แตงโม)
Graphic Designer (Cover): 
ชมพูนุท เหลืองอังกูร (พี่แตงโม)
นักวาดภาพประกอบปก : 
ชมพูนุท เหลืองอังกูร (พี่แตงโม)
บรรณาธิการ: 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
บรรณาธิการบริหาร : 
อาจารีย์ สุทธิโรจน์
โรงพิมพ์: 
ส.พิจิตรการพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ต้องการให้ตัวละครหลักบนภาพปกแสดงสีหน้าที่สะท้อนอารมณ์ตรงข้ามกัน (เพราะในเรื่องตัวละครทั้งสองรู้สึกตรางข้ามกันตลอด) แต่ไม่ลืมที่จะทำให้พวกเขามีท่าทางที่แสดงถึงความรัก มี connection ผ่านท่าทางการกอด เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายใจ อยากหยิบขึ้นมาอ่าน ฉากหลังที่ยุ่งเหยิงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ผู้อ่านวิเคราะห์และจินตนาการจากปกด้วยตนเอง ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งของที่พังและอารมณ์ของตัวละคร การเลือกใช้สีสันสดใส เพราะเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาแบบเด็กๆ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดุดันหรือเคร่งเครียด สร้างความสบายใจผ่านการใช้สีสันสดใส