วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน (Graduation Edition)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167982274
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
12 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
StudiOPEN
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
เครดิตอื่นๆ: 
Calligraphy: รพิ ริกุลสุรกาน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
จะมีสิ่งใดที่บัณฑิตมอบให้แก่บัณฑิตได้ดีกว่าปัญญา
 จะมีสิ่งใดถ่ายทอดปัญญาได้ดีกว่าหนังสือ การมอบหนังสือให้แก่บัณฑิตในวันรับปริญญา การมอบหนังสือให้แก่กัลยาณมิตรด้วยไมตรีจิต
 จึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตพึงมอบให้แก่บัณฑิต มิ่งมิตรพึงมอบให้แก่มิ่งมิตร แทนมิตรภาพ วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
 นำเสนอบทเรียนชีวิตที่ผู้นำความคิดมอบให้แก่บัณฑิตในวันรับปริญญา ถือเป็นของขวัญล้ำค่า ปัญญาชีวิต ฉบับ Graduation Edition จึงสร้างสรรค์หน้าปกที่คัดสรรคำคม จารลงบนกระดาษเนื้อดีด้วยลายมือ อันถือเป็นลายสือศิลป์ เพื่อความงดงาม ล้ำค่า ดุจงานของศิลปิน