ดินแดนคนตาบอด (The Country of the Blind)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167196565
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
10.8 ซม. x 17.8 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สมมติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สำนักพิมพ์สมมติ
Graphic Designer (Cover): 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
นักวาดภาพประกอบปก : 
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี
บรรณาธิการ: 
ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
บรรณาธิการบริหาร : 
ชัยพร อินทุวิศาลกุล, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์สมมติ
เครดิตอื่นๆ: 
กองบรรณาธิการ - เอกสิทธิ์ เทียมธรรม, สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, พฤหัส สุวรรณรัตน์, รวิพร วามานนท์, วันวิสาข์ โปทอง, ธาม โสธรประภากร, นันท์ณภัส มงคลศิรวัฒน์, เตย-รดา
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนึ่งในชุด ‘วรรณกรรมโลกสมมติ’ ที่ถูกออกแบบอย่างเรียบง่าย แต่มีมิติโดยการใช้ Font ในรูปแบบ Typo ซึ่งแสดงถึงความยอกย้อนของขนาดตัวษรเต็มหน้าปกที่ควรจะทำให้อ่านสะดวก แต่กลับต้องถอยห่างจากหน้าปกเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น ซึ่งความยอกย้อนนี้เข้ากับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับคนตาบอดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังแทรก gimmick ตัวอักษรเบลล์ที่บอกเรื่องราวทั้งหมดต่อผู้อ่าน ปกหลังประกอบด้วย Motto สำคัญของเล่ม แซมด้วย Praise คำชื่นชมผู้เขียนเพื่อเป็นตัวสนับสนุนสำหรับการขาย กระดาษปกแบบ Tweed -- Texture ของเนื้อกระดาษย่อมมีความหมายต่อการสัมผัส มากกว่าเป็นเพียงชนิดของกระดาษ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงหนังสือวรรณกรรมทุกเล่มของสนพ.เข้าด้วยกัน