How to Make Coffee | จักรวาลในถ้วยกาแฟ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786167982199
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.3 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
PRACTICAL Design Studio
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ตีความจากเนื้อหาในหนังสือที่นำเสนอองค์ประกอบทั้งหลายของการปรุงกาแฟ ออกมาในรูปแบบของ illustration ของจักรวาลที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับเรื่องราวของกาแฟ ผ่านทั้งปกและภาพประกอบเนื้อหาแต่ละบทเชื่อมโยงไปทั้งเล่ม