see thing see think see think see thing

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7422-61-9
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
FULLSTOP
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
FULLSTOP และ summer
Graphic Designer: 
FULLSTOP
Graphic Designer (Cover): 
FULLSTOP
นักวาดภาพประกอบปก : 
summer
บรรณาธิการ: 
FULLSTOP
บรรณาธิการบริหาร : 
สมคิด เปี่ยมปิยชาติ
โรงพิมพ์: 
Superpixel
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
กล่องบรรจุความคิด ภาพวาด และ ภาพถ่าย