ค่อยๆไปแต่ไม่หยุด

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-02-1619-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
13.4x19.1 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ประภาพร ประเสิร์ฐโสภา
Graphic Designer: 
เพชรลัดดา แก้วจีน (Phetladda)
Graphic Designer (Cover): 
เพชรลัดดา แก้วจีน (Phetladda)
นักวาดภาพประกอบปก : 
เพชรลัดดา แก้วจีน (Phetladda)
บรรณาธิการ: 
ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทมติชน
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพประกอบในเล่ม เพชรลัดดา แก้วจีน (Phetladda)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรื่องราวชีวิตเเละการเขียนของอุรุดา โควินท์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับการก้าววิ่งในเเต่ละก้าว เทคนิคที่ใช้วาดภาพปกคือ Painting ด้วยสี Acrylic เพื่อสื่อถึงการเคลื่อนไหวของบรรยากาศในภาพ เเละเพื่อเป็นการเก็บช่วงเวลาที่ประทับใจหรือช่วงเวลานั้นๆของนักเขียนไว้เเบบภาพเขียนลักษณะ Impressionism ปกหน้าเเละปกหลังเป็นภาพเขียนที่เชื่อมเรื่องราวเข้าหากัน เเสดงภาพชีวิตประจำวันเเละความต่อเนื่องในการใช้ชีวิตของอุรุดา โควินท์ ที่เป็นชีวิตประจำวันเเสนธรรมดาเเละเต็มเปี่ยมด้วยพลังการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นการค่อยๆทำสิ่งต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความสุข ณ ขณะนั้น เเละไม่คาดหวังกับความยิ่งใหญ่ เเละมีความสุขกับทุกๆก้าวทุกๆจังหวะของชีวิตของตัวเอง เฝ้ามองความสำเร็จที่ออกดอกดั่งดอกไม้ระหว่างทางที่ก้าววิ่ง